Privatlivspolitik

Vi er databehandler for vores kunder. For vores ansatte og leverandører er vi dataansvarlige. I alle sager sørger vi for at dine data bliver behandlet i overensstemmelse med den gældende EU og nationale privatlivslovgivning.

Kontakt information: Ecit AS
Adresse: Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu
CVR: 912 040 801
Telefon nummer: + 47 40 00 33 38
E-mail: info@ecit.com             
Hjemmeside: www.ecit.com

Vi behandler denne type data om dig

Vi indsamler og behandler data om dig for at opfylde vores service aftaler på vegne af dig og/eller vores kunder. Ud over det indsamler og behandler vi data for at forbedre og sikre kvaliteten af vores produkter og services.

Vi indsamler data for specifikke formål

Vi indsamler dine data i forbindelse med specifikke formål og andre legale forretningsformål.  Dette sker når vi skal:

  • Opfylde dine anmodninger/spørgsmål omkring produkter og services
  • Tilpasse vores kommunikation og marketing til dig
  • Tilpasse vores partneres kommunikation og marketing til dig
  • Håndtere vores forretningsrelation
  • Opfylde lovkrav

Vi indhenter dit samtykke før vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke før vi behandler dine persondata for de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et legalt grundlag for at indsamle dem. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, hvis det er relevant og tilstrækkeligt i relation til de formål, der er beskrevet ovenover. Formål er essentielt for at vurdere, hvilke data om dig der er relevante for os. Det samme gælder i det omfang, vi bruger persondata. Som eksempel bruger vi ikke data udover hvad vi har brug for til det specifikke  formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og lagrer kun de persondata, der er nødvendige i relation til at opfylde de formål vi har oplyst. Udover det, kan der være lovgivning, der bestemmer, hvilke typer af data, der er nødvendige at samle og lagre, for vores forretningsfunktioner. Typen og anvendelsesområdet for de persondata vi be­hand­ler kan også have baggrund i kontraktuelle forpligtigelser og/eller lovkrav.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger

Vi kontrollerer at persondata vi behandler om dig ikke er falske eller misvisende. Vi sørger også for at din information er opdateret. Fordi vores service er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine registrerede persondata.

Vi sletter dine persondata når deres formål er udtømt

Vi vil slette dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indsamlet, behandlet og lagret med.

Vi vil ikke videresende dine persondata uden dit samtykke.

Hvis vi ønsker at videresende dine persondata til tredje parter, for eksempel til brug i marketing, da vil vi forespørge og indhente dit samtykke og informere dig forud for videresendelsen. Du kan til enhver tid modsige dig denne form for videresendelse. Vi vil ikke indsamle dit samtykke, hvis vi er lovmæssigt forpligtiget til at videresende dine persondata. For eksempel som del af rapportering til myndighederne.

Sikkerhed

Vi vil beskytte dine persondata

Vi har, og vil fremadrettet, fortsætte med at implementere og udvikle tilstrækkelige tiltag for informationssikkerhed, så at dine persondata er fuldt ud beskyttet. Disse tiltag inkluderer:

  • Organisatoriske (specifikke instrukser, rutiner og procedurer)
  • Tekniske (hardware og software systemer og konfigurationer)

Formålet er at sikre beskyttelse af dine persondata imod sletning, tab, ændring, uautoriseret adgang, publicering og andre potentielle sikkerhedsbrud.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies vil du blive informeret om brugen og formålet af at indsamle data via cookies. Læs mere om Cookies

Vi vil anmode om dit samtykke

Før vi placerer cookies på din enhed, vil vi bede om dit samtykke. Cookies er nødvendige for funktio­na­liteten og konfigurationer kan forekomme uden dit samtykke. Du kan få mere information på vores hjemmeside omkring brugen af cookies, og om proceduren for at slette eller modsige sig dem. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, da kan du se instruktionerne I vores cookie politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at tilgå dine persondata

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få information om hvor lang tid vi gemmer dine personlige data og om, hvem der modtager data om dig.

Du kan håndhæve dine rettigheder ved at kontakte os.

Du har ret til at få ukorrekte persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er fejlagtige, har du ret til at få dem rettet. Hvis dette er tilfældet, kontakt os venligst og informer os om, hvor unøjagtighederne er og hvordan vi retter dem.

I nogle tilfælde har vi forpligtelse til at slette dine persondata. Dette gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indsamlet med, kan du anmode om at få dine persondata slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser.

Når du anmoder om at få dine persondata slettet eller rettet, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, og hvis de er, vil vi foretage de ønskede ændringer eller en sletning.

Du har ret til at modsige dig behandlingen af dine persondata

Du kan også modsige dig videresendelsen af dine data, når det ikke er påkrævet af lovgivningen. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sørge for at stoppe behandlingen af dine persondata.

Læs mere om Privatlivspolitik her